Tekninen käännös

Julkka real engine

Tekniset käännökset ovat ehkä koko käännösalan monimutkaisin laji ja vaativat linguistille kuuluvan huolellisuuden, kieli- ja lukutaidon ja pätevyyden lisäksi myös tiettyä asiantuntemusta ja kokemusta kyseisiltä tieteen ja tekniikan aloilta.

Minun oma vahvuuteni teknisten käännösten suorittamisessa on insinöörin tutkinto (sähkötekniikka, energiatuotanto) ja työkokemus insinöörinä eri toimialojen yrityksissä sekä yli 10 vuoden käännöskokemus seuraavissa kielissä: englanti, suomi ja venäjä.

Olet tervetullut ottamaan yhteyttä Julkka Translations:iin jos tarvitset käännösapua seuraavilla aloilla:

 • Konepajateollisuus ja metalliteollisuus

 • Sähkö-ja energiantuotanto mukaan lukien uusiutuvat energialähteet

 • Moottoriajoneuvot, autoteollisuus

 • Liikenne, kuljetukset ja logistiikka

 • Öljy- ja kaasuteollisuus

 • Lentokoneteollisuus

 • Laiva- ja meritekniikka

 • Elektroniikka, mm. muuntajat, taajuusmuuttajat, kojeet yms. laitteet

 • IT-, laitteisto ja ohjelmisto, kansainvälistäminen ja lokalisointi

 • Siviili- ja teollisuusrakentaminen, arkkitehtuuri

 • Paperi- ja massateollisuus

 • Metsätalous

 • Kemian-ja elintarviketeollisuus

 • Patentit (ainoastaan venäjän kielelle)