Muut kielipalvelut

Julkka other

Muihin kielipalveluihin kuuluu:

  • Juridiikan, kaupan ja talouden käännökset, mukaan lukien: todistajanlausunnot, kirjallinen todistelu, valtakirjat, testamentit, yhtiöjärjestyksen, oikeudenkäyntiasiakirjat, tarkkuustodistukset, Maahanmuuttoviraston lausunnot yms. asiakirjat, omaisuuden merkinnät ja näyttelytarrat, tarjoukset ja sopimukset. Jos käännettyyn asiakirjaan on sitten tarkoitus liittää apostille-todistus, ks. Viralliset käännökset.

  • Verkkosivujen kääntäminen ja lokalisointi

  • Tulkkaus
    Toimin pyynnöstä myös asioimistulkkina, olen apunasi poliisiasemalla/ulkomaalaisasioissa, KELAn toimistossa, työvoimatoimistossa, maistraatissa, neuvoloissa, terveyskeskuksessa ja sairaalassa

  • Oikoluku ja kielentarkistus

  • Tekstisuunnittelu (copywriting) emglannin- tai suomenkielisen mainostekstin tai verkkosivujen käännöksen yhteydessä; tämä työ vaatii kääntäjän taitojen lisäksi luovuutta

  • Lääketiede- ja armeija-aiheiset käännökset voin tehdä pyynnöstä mutta ainoastaan venäjän kielelle.