Contact Me!

Auktorisoitu / virallinen käännös

Julkka auth

Auktorisoidut / Viralliset käännökset

Suurin osa käännöksistä ei tarvitse auktorisointia. Auktorisointi on kuitenkin tarpeen kun käännetty asiapaperi on tarkoitus esittää Suomen tai ulkomaan viranomaisille tai esim. kohdemaan vakuutusyhtiöille. Samaan joukkoon kuuluvat asiapaperit johon on liitettävä apostille-todistus, jolla vuoden 1961 Haagin yleissopimukseen liittyneissä maissa laillistetaan asiakirjoja. Apostillen vaatiminen on tapauskohtaista ja on aina kysyttävä etukäteen kohdemaan viranomaisilta jos se on tarpeen. Auktorisointi tekee asiapaperin käännöksestä laillisesti pätevän.

Muutama esimerkki asiapapereista, jotka on syytä auktorisoida jos ne on esitettävä toisen maan viranomaisille käännettynä alkuperäisesta kielestä toiseen:

  • lasten syntymätodistukset
  • väestörekisteriotteet
  • vihkimistodistukset
  • kuolintodistukset
  • tutkintotodistukset
  • lääkärin lausunnot, sairaskertomuskset, laskut sairaanhoidosta tai terveydenhuollosta
  • KELA:n, Migrin, poliisin ym. lausunnot
  • testamentit, valtakirjat ym. notaariasiakirjat
  • oikeuden päätökset ym. juridiset asiakirjat

Saadakseen virallisen käännöksen asiakas toimittaa auktorisoidulle kääntäjälle alkuperäisen asiakirjan tai notaarin vahvistaman kopion y.m. asiakirjasta. Kääntäjä liittää siihen suorittamansa virallisen käännöksen ja vahvistaa sen henkilökohtaisella vakuutuksellaan,allekirjoituksellaan ja leimallaan.

Kaikki kääntäjiksi koulutetut tai kääntäjinä toimivat henkilöt eivät ole auktorisoituja kääntäjiä.

Kääntäjän auktorisointi tapahtuu Opetushallituksen toimesta sen jälkeen kun hakija on suorittanut hyväksytysti auktorisoidun kääntäjän tutkinnon, jonka Opetushallitus järjestää kerran vuodessa Suomen eri kaupungeissa.